__________________________
  •         *  Какав је то закон? "Средином децембра ће истећи рок за подношење захтева за рехабилитацију". Зашто ако је већ донет не траје докле год буде било захтева?
  •        Зашто се исплате одштета стављају на рачун овог сиромашног народа?  Зашто се не укњиже на рачун одговорних и њихових породица? Зашто да народ плаћа њихову штету?
  • Погледајте добро ову новинску вест. Нема ни један коментар. Како је то могуће? Да ли је могуће? Зашто је то тако?